91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 424325

 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/1
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/2
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/3
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/4
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/5
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/6
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/7
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/1
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/2
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/3
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/4
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/5
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/6
 • działka na sprzedaż Tanowo - 424325/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w m. Tanowo, gm. Police, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, ul. Szczecińska, o  powierzchni  1.7400 ha.
Rodzaj użytku: Ł IV 1.7400 ha.

Niniejsza działka o  powierzchni 1.7400 ha została podzielona na działki o powierzchni, odpowiednio 0.3223 ha, 0.3166 ha, 0.3143 ha, 0.3144 ha, 0.3362 ha oraz 0.1352 ha-droga wewnętrzna.  Rodzaj użytku: Ł IV (dot. wszystkie w/w działki).

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Police, tj: Uch. Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2021 (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 14.01.2022 poz.249), pn "Gmina Zachód".
Zgodnie z w/w planem,  działka (oraz działka współgranicząca o pow. 0.3166 ha) znajduje się w obrębie terenu oz. symbolem - 1 UM.

Teren o symbolu 1 UM o pow. 0.58 ha, przeznaczenie -teren  zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jedynie jako funkcja uzupełniająca.   
- zabudowa wolno stojąca,
- powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki budowlanej,
- intensywność zabudowy:-max.- 0.9, min- 0,05.
-wysokość zabudowy dla budynków usługowych -do 9 m,                                                    -dla budynków gospodarczych, garaży wolno stojących- do 5,5 m.
- dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia 30-35st.
- minimalna pow. działki budowlanej -1000 m2, szer. dz. min.30 m.
Na terenie 1 UM i 2 UM występuje stanowisko archeologiczne.
- powierzchnia biologicznie czynna -50 %,
-teren znajduje się w obrębie strefy ochronnej- terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej " Tanowo".
Obsługa komunikacyjna z przylegającej  do drogi wojewódzkiej poprzez drogę wewnętrzną 01 KDW.

Pozostałe działki z kompleksu, który ma łączną powierzchnię 1.7400 ha, tj działki: o pow. 0.3143 ha, 0.3144 ha, 0.3362 ha,  objęte są planem zagospodarowania przestrzennego gm. Police, Uch. nr XX/144/2012 z 22.05.2012, oz. symbolem- 6 RP, grunty rolne.

Od strony północnej kompleks działek graniczy z rzeką Gunica.


Dojazd do działki z drogi asfaltowej (ul. Szczecińska), a następnie nowo wydzieloną działką  dr. wew. (gruntowa).
W drodze głównej sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, wodociągowa.

Opracowano opinię o geologicznych warunkach posadowienia na działce przy ul. Szczecińskiej.
Księga Wieczysta -bez obciążeń.
 
Zapraszamy do zapoznania się z niniejsza nieruchomością gruntową bezpośrednio w terenie.

Sugerowana  lokalizacja np. pod zabudowę domem - ośrodkiem  dla seniorów lub inny rodzaj usług.

Już 18 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 424325
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 3 700 000 PLN
 • cena [m2] 213 PLN
 • miejscowość TANOWO
 • rodzaj nieruchomości USŁUGOWA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 17 400 m2
 • rynek WTÓRNY
 • kształt działki NIEREGULARNY
 • instalacje WODA MIEJSKA W DRODZE

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.