91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 422579

 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/1
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/2
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/3
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/4
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/5
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/6
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/7
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/8
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/1
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/2
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/3
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/4
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/5
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/6
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/7
 • obiekt na sprzedaż Osinów Dolny - 422579/8

Na sprzedaż obiekt produkcyjno-magazynowy w miejscowości Osinów Dolny w dawnej fabryce celulozy przy obecnym targowisku. Położona przy przy samym przejściu granicznym Osinów Dolny-Hohensaaten z miejscem odprawy po stronie niemieckiej w miejscowości Hohensaaten.

* Powierzchni obiektu hali składowej oraz ok. 1500 m2. Z możliwością pomniejszenia i zaadaptowania na mniejsze pomieszczenia produkcyjno magazynowe. Konstrukcja murowana, ogrzewanie w hali jest z pieca na paliwo stałe, posadzka w hali niepyląca, dodatkowo w hali jest wydzielone miejsce dla pracowników magazynu.

*Przeznaczenie obiektu hali produkcyjno- magazynowe, wysokość składowa ok 7 m. z możliwością jej pomniejszenia. Z godnie z planem zagospodarowania terenu, możliwość przekształcenia budynku na zabudowę usługową, stworzenia

placu targowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nawierzchnie utwardzone, budynki i obiekty zaplecza sanitarnego, administracji);

wraz uzupełnieniem o plac parkingowy.

* Do obiektu przynależy utwardzony plac manewrowy, możliwy wjazd TIR-ów.

* Teren ogrodzony, monitorowany.

* W hali zostało wymienione całe oświetlenie na nowoczesne oświetlenie LED.

Dodatkowe informacje dotyczące budynku i terenu z planu zagospodarowania dotyczące tego obiektu:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcji i usług;

2) za zgodną z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:

a) obiektów produkcyjnych,

b) składów,

c) magazynów,

d) zabudowy usługowej,

e) placów targowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nawierzchnie utwardzone, budynki i obiekty zaplecza sanitarnego, administracji);

3) uzupełniające przeznaczenie terenu: place parkingowe;

4) w granicach terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:

a) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zieleni urządzonej;

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2KDL, 3KDL, 1KDD,

b) nakaz lokalizacji zabudowy w formie wolnostojącej;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w zakresie położenia w granicach strefy?B? ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy modernistycznej dawnej fabryki celulozy zgodnie z par. 9 pkt 2 niniejszej uchwały;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

maksymalna intensywność zabudowy: 1.40,

a) minimalna intensywność zabudowy: 0.01,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 5%,

c) nie ustala się wymagań w zakresie form, nachylenia dachów oraz rodzajów ich pokrycia,

d) maksymalna wysokość zabudowy: 35,00 m.

Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę.

Serdecznie zapraszam na prezentację.

Już 18 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 422579
 • nieruchomość OBIEKT
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 7 499 000 PLN
 • cena [m2] 5 129 PLN
 • miejscowość OSINÓW DOLNY
 • lokalizacja PRAWOBRZEŻE
 • rodzaj nieruchomości PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia 1 462 m2
 • powierzchnia działki 4 301 m2
 • rynek WTÓRNY
 • zabezpieczenia OCHRONA, KAMERY

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.