91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 422451

 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/1
 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/2
 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/3
 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/1
 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/2
 • działka na sprzedaż Tanowo - 422451/3

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w m. Tanowo, gm. Police, powiat policki, ul. Szczecińska, o łacznej powierzchni  3233 m2.

Działka w/w powstała w wyniku podziału działki o łacznej powierzchni 1.7390 ha na  działki o powierzchni, odpowiednio 0.3223 ha, 0.3166 ha, 0.3143 ha, 0.3144 ha, 0.3362 ha 0.1352 ha. Rodzaj uzytku: Ł IV.

Niniejsza nieruchomość gruntowa objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Police, tj: Uch. Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2021 (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 14.01.2022 poz.249), pn "Gmina Zachód".
Zgodnie z w/w planem, część działek (od ul. Szczecińskiej) znajduje się w obrębie terenu  el. 1 UM.
Działka wyznaczona pod drogę wew. -01 KDW.
Teren o symbolu 1 UM o pow. 0.58 ha, przenaczenie -teren  zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jedynie jako funkcja uzupełniająca.   
- zabudowa wolno stojąca,
- powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki budowlanej,
- intensywnośc zabudowy:-max.- 0.9, min- 0,05.
-wysokość zabudowy dla budynków usługowych -do 9 m, dla budynków gospodarczych,garaży wolno stojacych- do 5,5 m.
- dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia 30-35.
- minimalna pow. działki budowlanej -1000 m2, szer. dz. min.30 m.
Na terenie 1 UM i 2 UM występuje stanowisko archeologiczne.
- powierzchnia biologicznie czynna -50 %,
-teren znajduje się w obrębie strefy ochronnej- terenu ochrony pośredniej ujecia wody podziemnej " Tanowo".
Zgodnie z Uch. nr XX/144/2012 z 22.05.2012 planu zagospodarowania gm. Police, część działek znajduje się na terenie el.: 6 RP, tj: grunty rolne. o pow 1.11 ha.
-teren położony w obszarze przyrodniczo cennym OC, związanym z korytarzem ekologicznym rzeki Gunicy
- teren objety strefą WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Dojazd do działki z drogi asf. (ul. Szczecińska), a nastepnie nowo wydzielona dz. wew. (gruntowa).
Działka graniczy z rz. Gunica.
Księga wieczysta bez obciążeń.
Opracowano opinię o geologicznych warunkach posadowienia na działce przy ul. Szczecińskiej.
 
Cena ofertowa do negocjacji.


Już 17 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 422451
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 808 000 PLN
 • cena [m2] 250 PLN
 • miejscowość TANOWO
 • rodzaj nieruchomości KOMERCYJNA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 3 233 m2
 • rynek WTÓRNY
 • kształt działki NIEREGULARNY
 • instalacje WODA MIEJSKA W DRODZE

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.