91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 417652

 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/1
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/2
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/3
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/4
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/5
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/6
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/7
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/8
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/9
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/10
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/11
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/1
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/2
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/3
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/4
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/5
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/6
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/7
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/8
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/9
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/10
 • działka na sprzedaż Gryfino - 417652/11

Teren inwestycyjny w Gryfinie na skrzyżowaniu ulicy Hugo Kołłątaja i ulicy Mazowieckiej. Działka w kształcie prostokąta, na środku działki zlokalizowana trafostacja.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1792 m2.

Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia.

W budynkach usługowych dopuszcza się lokalizację wbudowanej funkcji mieszkalnej - pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji mieszkalnej nie przekroczy 30 % powierzchni funkcji usługowej.

Obowiązuje zakaz lokalizacji lokali mieszkalnych na parterze.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać dwóch.

Wysokość budynków nie może przekraczać 10 m.

Wysokość elewacji frontowej nie może przekraczać 6 m.

W projektowanych budynkach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych od 30 stopni do 50 stopni, maksymalnym wysięgu okapów poziomych - do 0,8 m, maksymalnym wysięgu okapów skośnych - do 0,5 m. Dopuszcza się stosowanie naczółków oraz lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50 % szerokości elewacji frontowej budynku. Wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami.

Maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać 40 %.

Intensywność zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać wartości 0,80.

Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej.

Obowiązuje nakaz pełnego dostosowania rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - w budynkach i w ich otoczeniu. Nakaz dotyczy także budynku istniejącego w przypadku jego przebudowy lub rozbudowy.

W granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym:

a)

dla funkcji usługowej - 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej,

b)

dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsca postojowe na każde mieszkanie.

Już 17 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 417652
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 394 240 PLN
 • cena [m2] 220 PLN
 • miejscowość GRYFINO
 • rodzaj nieruchomości INWESTYCYJNA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 1 792 m2
 • rynek WTÓRNY

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.