91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 414111

 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/1
 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/2
 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/3
 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/1
 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/2
 • działka na sprzedaż Wełtyń - 414111/3

Prezentujemy Państwu na sprzedaż działkę rolną z lasem w malowniczej lokalizacji przy jeziorze Wełtyń (ok. 500m)

Nieruchomość o powierzchni 4,7514ha z klasami gruntu:

RIIIb - 2,0168m

RIVa - 2,2630

RIVb - 0,4042

RV - 0,0674

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem We-61.R.3.

1) Ustalenia funkcjonalne: użytki rolne, gospodarka polowa;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie rolnicze,

b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy,

c) dopuszcza się urządzanie ciągów pieszo rowerowych z wykorzystaniem dróg polnych;

3) zasady i warunki podziału terenu: w dostosowaniu do potrzeb gospodarki rolnej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

4) ustalenia komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z dróg publicznych We-61.KDL.21 i We-61.KDL.22 i dróg wewnętrznych;

5) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

a) na terenie We-61.R.8 - stacje słupowe transformatorowe 15/0,4 kV i napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV z dopuszczeniem przebudowy na kablową,

b) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych;

6) ustalenia z zakresu ochrony środowiska:

a) w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000?Jeziora Wełtyńskie? wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 1,

b) na terenach We-61.R.2, We-61.R.3 i We-61.R.5, w granicach projektowanego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego ZPK1 wykazanych na rysunku planu miejscowego, obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 3, pkt 2,

c) na terenie We-61.R.8, w granicach obszarów cennych przyrodniczo - OC 9 i na terenach We-61.R.3 i We-61.R.4, w granicach obszarów cennych przyrodniczo OC-42, wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 4,

d) na terenie We-61.R.3, w granicach projektowanego rezerwatu RI?Storczykowe Łąki? wykazanych na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia zawarte w DZIALE II Ustalenia ogólne § 7, ust. 3, pkt 1;

Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 414111
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 249 900 PLN
 • cena [m2] 5 PLN
 • miejscowość WEŁTYŃ
 • rodzaj nieruchomości ROLNA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 47 414 m2
 • rynek WTÓRNY
 • kształt działki PROSTOKĄT
 • długość działki 243
 • szerokość działki 202

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.