91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 412178

 • działka na sprzedaż Pobierowo - 412178/1

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1099m2 zabudowana obecnie domem wolnostojącym oraz domkiem rekreacyjnym w odległości 500 m od zejścia na plażę. Działka w kształcie kwadratu o bokach ok. 33x33 m, płaska, uzbrojona w media.

Pobierowo to jedna z najbardziej obleganych miejscowości letniskowych Pomorza Zachodniego w sezonie letnim.

Doskonałe warunki klimatyczne, nowa infrastruktura sportowa, szerokie piaszczyste plaże zapewniają o stale wzrastającej atrakcyjności tego terenu.

185. Ustalenia dla terenu o powierzchni 0,90 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 228MN/Utp, dla terenu o powierzchni 0,49 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 229MN/Utp, dla terenu o powierzchni 0,55 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 231MN/Utp, dla terenu o powierzchni 0,54 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 232MN/Utp, dla terenu o powierzchni 0,54 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 233MN/Utp, dla terenu o powierzchni 0,39 ha oznaczonego na rysunku planu symbolem 234MN/Utp

1) Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych - pensjonaty

2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy? maks. 20% powierzchni działki,

b) powierzchnia biologicznie czynna? min. 50% powierzchni działki,

c) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu,

d) dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu,

e) wysokość zabudowy do kalenicy? maks. 9,0 m,

f) wysokość zabudowy do okapu? maks. 7,0 m,

g) geometria dachów? dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe,

h) kąt nachylenia głównych połaci dachowych? 35°- 50°;

3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania min. powierzchni wydzielonej działki? 800m?;

4) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

a) dojazd? z dróg przylegających do terenu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej? zgodnie z ustaleniami §11;

5) Ochrona środowiska, przyrody: obowiązują ustalenia §5;

6) Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości: 30%

Już 18 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 412178
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 2 700 000 PLN
 • cena [m2] 2 457 PLN
 • miejscowość POBIEROWO
 • rodzaj nieruchomości BUDOWLANA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 1 099 m2
 • rynek WTÓRNY
 • kształt działki KWADRAT
 • długość działki 33
 • szerokość działki 33

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.